top of page

תקנון פרטיות

א. אספקת מידע והסכמת המשתמש

אנו, Boost 360, מכבדים את פרטיותכם ומתחייבים לשמור על המידע האישי שאנו אוספים באופן חוקי ובצורה הולמת

בעת השימוש באתר שלנו או בשירותים שלנו, אתם מסכימים לתנאי התקנון ולמדיניות הפרטיות שלנו.

 

ב. אוסף מידע אישי

אנו אוספים מידע אישי מכם במידה הנדרשת ועל פי החוק.

המידע האישי שאנו אוספים עשוי לכלול שמות, פרטי יצירת קשר, פרטים פיננסיים ומידע נוסף הקשור לשירותים שאנו מספקים.

 

ג. שימוש במידע

אנו משתמשים במידע האישי שלכם למטרות ספציפיות, כולל תהליך השירות, שדרוג השירותים שלנו ושדרוג החוויה שלכם עם השירותים.

אנו מתחייבים לא למסור את המידע האישי שלכם לגורמים חיצוניים מבלי לקבל את הסכמתכם המפורשת, למעט המקרים בהם יש לנו התקנות משפטיות או חובה חוקית לעשות כן.

 

ד. אבטחת מידע

  1. .אנו מבצעים את הפעילויות הנדרשות ונלקחות את ההזנים הרלוונטיים כדי לשמור על המידע

bottom of page