top of page

תקנון פרטיות

א. אספקת מידע והסכמת המשתמש

אנו,Boost 360. ופן חוקי ובצורה הולמת

, אתם מסכימים לתנאי התקנון ול מדיניות הפרטיות שלנו.

 

ב. אוסף מידע אישי

. . . . . . . . . . .

המידע האישי שאנו אוספים עשוי לכלול שמות פרטי יצירת קשר . . . . . . . . . . .

 

ג. שימוש במידע

. .

. , למעט המקרים בהם יש לנו התקנות משפטיות או חובה חוקית לעשות כן.

 

ד. אבטחת מידע

  1. , לשמור על המידע

bottom of page